รันคิว และดูแลพิธีมงคลสมรส (ไทย / จีน)

ทีมงานจะจัดเตรียมตารางลำดับพิธีการ และจัดส่งให้เจ้าบ่าว เจ้าสาว และพูดคุยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

พิธีหมั้น และพิธีมงคลสมรส (ไทย / จีน)

 •  จัดเตรียมการจัดเรียงขบวนขันหมาก

 •  บรีฟลำดับพิธีการกับนายพิธี

 •  บรีฟเพื่อนเจ้าสาว / เพื่อนเจ้าบ่าว ในช่วงแห่ขบวนขันหมาก

       ผ่านแต่ละประตู

 •  ดูแลความเรียบร้อยในทุกลำดับพิธี

 •  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในแต่ละพิธี

 •  จัดเตรียมญาติผู้ใหญ่ ในช่วงพิธีรับไหว้

 •  ให้คำแนะนำ และปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ

รันคิว และดูแลพิธีมงคลสมรส (พิธีจีน)

รันคิว และดูแลพิธีมงคลสมรส (พิธีไทย)

พิธีฉลองมงคลสมรส

 • ให้เอกสารลำดับพิธีการ พร้อมบรีฟให้บ่าวสาวเข้าใจ

     และให้คำปรึกษา

 • ตรวจสอบการจัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน

 • ซ้อม Run Through กับเจ้าบ่าว เจ้าสาว ก่อนพิธีการฉลอง

     ให้คุ้นเคยกับการเดิน และประสานงานกับทีมช่างภาพ

     เพื่อหามุมในแต่ละจุดก่อนพิธีการจริง

 • ดูแลจัดคิวแขกเข้าถ่ายรูปหน้า Photobackdrop

 • ประเมินจำนวนแขกร่วมกับโรงแรม และสถานที่

     เกี่ยวกับอาหารจัดเลี้ยง

 • ประเมินจำนวนแขกก่อนการเริ่มพิธีการ ให้เป็นช่วงเวลา

     ที่เหมาะสมในกดารเปิดตัว เจ้าบ่าว – เจ้าสาว เข้างาน

 • บรีฟสคริปต์พิธีกกร, เพื่อนเจ้าสาว, เพื่อนเจ้าบ่าว ในช่วงเปิดตัว

 • บรีฟประธานในพิธี, คุณพ่อ, คุณแม่ ของเจ้าบ่าว – เจ้าสาว

 • ดูแลความเรียบร้อยในทุกลำดับขั้นตอน จนจบพิธี

140/1 Phuttamonthon sai2 Bangkare BKK 10160

@2018byvenitawedding

093 - 6969936