top of page

รันคิว และดูแลพิธีมงคลสมรส (ไทย / จีน)

ทีมงานจะจัดเตรียมตารางลำดับพิธีการ และจัดส่งให้เจ้าบ่าว เจ้าสาว และพูดคุยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

พิธีหมั้น และพิธีมงคลสมรส (ไทย / จีน)

 •  จัดเตรียมการจัดเรียงขบวนขันหมาก

 •  บรีฟลำดับพิธีการกับนายพิธี

 •  บรีฟเพื่อนเจ้าสาว / เพื่อนเจ้าบ่าว ในช่วงแห่ขบวนขันหมาก

       ผ่านแต่ละประตู

 •  ดูแลความเรียบร้อยในทุกลำดับพิธี

 •  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในแต่ละพิธี

 •  จัดเตรียมญาติผู้ใหญ่ ในช่วงพิธีรับไหว้

 •  ให้คำแนะนำ และปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ

รันคิว และดูแลพิธีมงคลสมรส (พิธีจีน)

91176764_3595817737159279_73916868672943
91177994_3595818000492586_23060918424389
91202070_3595818153825904_51311479633928
91382153_3585376934870026_51728775435182

รันคิว และดูแลพิธีมงคลสมรส (พิธีไทย)

70047985_2985509504856775_70273722750704
70378397_2985509291523463_16626108356058
76702373_3138136582927399_31357528139009
75258457_3138136172927440_67751863510934
75402316_3138136062927451_87677335936706
74209860_3138136482927409_89795667751883

พิธีฉลองมงคลสมรส

84454519_3427385434002511_13353567645597
 • ให้เอกสารลำดับพิธีการ พร้อมบรีฟให้บ่าวสาวเข้าใจ

     และให้คำปรึกษา

 • ตรวจสอบการจัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน

 • ซ้อม Run Through กับเจ้าบ่าว เจ้าสาว ก่อนพิธีการฉลอง

     ให้คุ้นเคยกับการเดิน และประสานงานกับทีมช่างภาพ

     เพื่อหามุมในแต่ละจุดก่อนพิธีการจริง

 • ดูแลจัดคิวแขกเข้าถ่ายรูปหน้า Photobackdrop

 • ประเมินจำนวนแขกร่วมกับโรงแรม และสถานที่

     เกี่ยวกับอาหารจัดเลี้ยง

 • ประเมินจำนวนแขกก่อนการเริ่มพิธีการ ให้เป็นช่วงเวลา

     ที่เหมาะสมในกดารเปิดตัว เจ้าบ่าว – เจ้าสาว เข้างาน

 • บรีฟสคริปต์พิธีกกร, เพื่อนเจ้าสาว, เพื่อนเจ้าบ่าว ในช่วงเปิดตัว

 • บรีฟประธานในพิธี, คุณพ่อ, คุณแม่ ของเจ้าบ่าว – เจ้าสาว

 • ดูแลความเรียบร้อยในทุกลำดับขั้นตอน จนจบพิธี

82951175_3421472537927134_92208625089385
84843802_3421472991260422_26390261451729
83990263_3421472264593828_23305931362140
83974138_3427385940669127_35310068601716
83946948_3427384940669227_34904362941509
62512854_2741171985957196_43041871347905
62442949_2741169672624094_73299755574147
62308586_2741169902624071_49341602461395
62227991_2741170825957312_33715382721141
bottom of page